พิธีมอบใบประกาศนียบัตร AI GEN 2 | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์(AI)

March 22, 2024 - Ai ganeration music

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศห้องเรียนพิเศษ AI ม.6 AI รุ่น 2 ปีการศึกษา 2566 วันพุธ ที่ 20… Read More

Play Cover Track Title
Track Authors